Liberdade e mercado

1. Argumento dos republicanos en EE.UU. contra a creación dun sistema de sanidade público: todos os os americanos deben ter liberdade para escoller o seu médico. Esquecen dicir, claro está, que máis de 50 millóns de americanos non poden pagarse ningún tipo de asistencia sanitaria, e polo tanto, carecen non só de liberdade para escoller, senón do propio dereito -básico- á atención médica que si temos garantidos os europeos. No sistema capitalista sen regulacións, a liberdade dáa o diñeiro. Fixémonos, porén, no emprego do concepto "liberdade" como elemento clave para defender unha situación que mantén a discriminación entre cidadáns.

2. José Luís Sampedro, en El mercado y la globalización: "Como puede suponerse, los más fuertes pretenderán que en el mercado pueda operarse con la máxima libertad, para poder usar sin trabas sus capacidades competitivas, mientras que los más débiles desearán limitaciones a esos poderes, sobre todo cuando sean extremos, como en el caso monopolístico. Esta situación puede generalizarse siempre que haya enfrentamientos de oponentes desiguales. Y puesto que en el mercado el dinero es el que da "la libertad de elegir" resulta que en el mercado llamado "libre" los poderosos efectivamente eligen mientras que los débiles se resignan con lo inferior o con nada. Aquellos, claro está, no quieren tasas nin intervenciones correctoras; son los menos dotados -la gran mayoría, dada la distribución de la riqueza- los que desean controles de calidad, vigilancia contra abusos y demás posibles defensas."

3. Argumento de Galicia Bilingüe, UPD e PP contra a normalización do galego e contra o decreto do ensino: os pais deben ter dereito a escoller a lingua na que se eduque aos seus fillos. Alén de que o sistema actual garante que os alumnos sexan escolarizados nos dous idiomas e busca a competencia plena en ambos ao remate do percurso educativo, os defensores da liberdade de escolla esquecen interesadamente que sen medidas de intervención correctora e apoio ao galego, este tendería a desaparecer pola presión do castelán e a evidente desigualdade existente. Nótese outravolta o uso do concepto "liberdade" -aparentemente positivo- para encobrer unha vontade final de mantemento da discriminación contra os galegofalantes.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Comentarios