Banco de Terras


Que cambiou entre esta noticia de 2007 e esta de 2009? A que se debe a mudanza de opinión do Partido Popular, que pasou de demonizar o Banco de Terras que puxera en marcha o daquela conselleiro Alfredo Suárez Canal a dicir agora que lle dará "un novo impulso"? Como é que o que naquela altura soaba a "confiscación" e "lembraba aos países da Europa do Leste" -segundo as palabras do voceiro popular Roberto Castro- agora é un "instrumento moi útil" para redimensionar as explotacións agrarias?

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Comentarios