TV says what I must doA cultura popular de masas. O deporte como elemento de cohesión social e ideoloxización a través dos media. Poderiamos falar da Escola de Frankfurt, de Guy Debord, de Umberto Eco ou de Pierre Bourdieu, mais contárono e cantárono mellor, no Vigo dos 80, os imprescindíbeis Moncho e mailos Sapoconchos. Play music, apaja a tele!

4 comentários:

Comentarios