Lingua, realidade, usos, prexuízosExiste na actualidade igualdade real entre galego e castelán? Existen ou non prexuízos, aínda hoxe, sobre o galego e os galegofalantes? Garante o ensino a plena competencia dos galegos e galegas nos dous idiomas? É ou non é lexítimo e necesario desenvolver políticas públicas que garantan os dereitos lingüísticos de todas as persoas e favorezan a convivencia e a cohesión social? É importante ou non a identidade para construirmos entre todos e todas unha sociedade máis culta, máis consciente, con máis autoestima e con maior calidade de vida e benestar?

É preciso que cadaquén, desde unha mínima honestidade intelectual, responda para si mesmo preguntas coma estas.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Comentarios